i-ACS - Kontrola pristupa

U današnje vreme kompanije i druge institucije su ranjive na mnogobrojne bezbedonosne pretnje, počevši od krađe, nasilnog kriminala, industrijske špijunaže pa čak i terorizma. Bez obzira da li je u pitanju privatna kompanija ili javna ustanova, potrebno je preduzeti određene mere kako bi se sprečilo da neko nanese štetu poslu ili ugrozi lica koja ga obavljaju.

Kontrola pristupa predstavlja efikasnu meru za povećanje sigurnosti i istovremeno upravljanje protokom ljudi kroz prostorije. Osim što omogućava pristup samo ovlašćenim licima, preko sistema kontrole pristupa može se tačno znati ko je ušao, kada, i gde, pratiti stanje u realnom vremenu, i evidentirati i sprečiti svaki pokušaj neovlašćenog pristupa.

Za potrebe svojih klijenata Infotech Studio je razvio kompletan sistem za kontrolu pristupa.

i-ACS

Sistem za kontrolu pristupa

Sistem sačinjavaju terminali za kontrolu pristupa ACT i ACS (access control server) server aplikacija za konfigurisanje i upravljanje terminalima, praćenje video streaming-a sa terminala, sakupljanje informacija o odobrenim i zabranjenim prolascima na kontrolnim punktovima te kompletnom procedurom za preduzimanje odgovarajućih akcija u slučaju alarma ili neovlašćenog pristupa.

ACT-457 je verovatno najkompleksniji i najsavremeniji terminal za kontrolu pristupa na domaćem tržištu. Od sličnih terminala posebno ga izdvaja postojanje video kamere ugrađene u sam uređaj zatim dva digitalna ulaza kao i dva relejna digitalna izlaza namenjena za otvaranje elektronske brave ili podizanje rampe te uključivanje alarma u slučaju neovlasćenog pristupa. Uređaj može da radi autonomno ili u slave modu gde uređajem upravlja ACS aplikacija. Uređaj poseduje touch screen ekran koji omogućava jednostavnu interakciju korisnika sa terminalom (ukoliko je potrebna) i može da radi sa 125KHz odnosno 13,56MHz RFID karticama.

Osnovna prednost ovog uređaja je mogućnost podešavanja uređaja sa udaljene lokacije i u slučaju potrebe ukidanje privilegija za određenog korisnika za šta je potrebno manje od 10 sekundi.

Kontrola pristupa zaposlenih
Program za kontrolu pristupa

Access Control Server

Access Control Server je komandni centar koji nadgleda sve terminale u mreži, vodi evidenciju o svim izdatim karticama za pristup određenoj lokaciji, dodeljuje ili ukida prava pristupa pojedinim licima ili celim grupama. Svi terminali su organizovani u grupe te je moguće podešavanje svih terminala iz grupe istovremeno (postavljanjem parametara grupe) a isto važi i za korisnike.

Osnovne funkcije ovog programa su:

1. Podešavanje parametara za rad terminala (uključujuci mod rada, način provere RFID kartica, zahtevanje PIN koda i slicno)
2. Pojedinačno dodeljivanje ili ukidanje privilegija korisnika za pristup određenom terminalu
3. Evidencija svih korisnika koji imaju pristup određenoj lokaciji
4. Kreiranje RFID kartice za pristup
5. Pregledavanje stanja na lokaciji u realnom vremenu (video nadzor) startovanjem kamere na ACT-u
6. Evidencija svih događaja sa svih terminala u mreži
7. Izvršavanje akcija programiranih za slučaj alarma
8. Priprema izveštaja o događajima koji su se desili

Kome je namenjen

Sistem za kontrolu pristupa namenjen je svima koji žele da ograniče pristup određenim područjima, objektima ili delovima objekata, omogućavajući brz i jednostavan pristup osobama sa ovlašćenjem i istovremeno sprečavanje pristupa od strane neovlašćenih lica. Sistemi kontrole pristupa se najčešće koriste za kontrolu na spoljnim ulazima, ali se takođe mogu koristiti i za kontrolu pristupa određenim područjima unutar objekata kao što su trezori, arhive, magacini, serverske sobe, i  drugi sigurnosno osetljivi delovi objekata. 

Korisnici ovih sistema najčešće su velike kompanije, vladine institucije, finansijske institucije, proizvođači iz teške i lake industrije, sportski objekti, aerodromi i dr.

Prednosti korišćenja sistema za kontrolu pristupa

menadzment-ikona

Upravljanje sistemom, praćenje događaja i nadzor obavlja se preko jednog centralnog servera

rfid-id-kartica-ikona

Omogućava brz pristup ovlašćenim licima identifikacijom putem beskontaktnih RFID kartica – Kompatabilan sa sistemom evidencije radnog vremena.

ikona-sat

Umesto menjanja brave i ključeva, ukidanje pristupa nekom licu obavi se za nekoliko sekundi ukidanjem ovlašćenja

zadovoljstvo-kupaca

Povećava produktivnost osoblja kada aktivnosti obavljaju u sigurnom i bezbednom okruženju

Komponente i-ACS - sistema za kontrolu pristupa

Infotech Studio sistem za kontrolu pristupa čine hardverski i softverski elementi.

Korisnici našeg sistema kontrole pristupa

Pošaljite nam upit

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku ovakvog sistema ili ste makar znatiželjni da vidite kako sistem radi, doći ćemo kod Vas i bez ikakvih obaveza prezentovati kompletan sistem.

Prezentaciju možete zakazati putem KONTAKT forme, a mi Vas pozivamo da kompletan sistem vidite na delu i u prostorijama naše kompanije.