Pozovite nas: +381 18 205244
automatski popis osnovnih sredstava

Automatski popis osnovnih sredstava

Precizna evidencija sredstava predstavlja osnovu za sprečavanje različitih vrsta gubitaka kao i nepotrebne nabavke. Zato je za upravljanje troškovima kompanije i redovno sprovođenje popisa osnova za smisleno upravljanje osnovnim sredstvima.

Pored toga što je popis osnovnih sredstava zakonska obaveza, on je i odličan način da kompanija bude sigurna u ono što poseduje. Precizna evidencija obima, materijalne strukture i fizičke lokacije osnovnih sredstava predstavlja osnovu za sprečavanje različitih vrsta gubitaka, među kojima su neovlašćeno otuđenje i nepotrebne nabavke. Zato je redovno sprovođenje popisa osnova za smisleno upravljanje osnovnim sredstvima.

Popis nikada ne bi smeo da se smatra rutinskim poslom, posebno ne sada iz razloga što su popisne liste i izveštaji o izvršenom popisu postali značajan predmet kontrole od strane Poreske Uprave. 

i-Nventory

Automatski popis osnovnih sredstava

Sistem za automatski popis osnovnih sredstava i-Nventory baziran je na handheld uređaju u koji je ugrađen RFID čitač. Umesto RFID čitača moguće je koristiti i bar-kod čitač u kom slučaju se umesto RFID tagova koriste bar-kod nalepnice. Uređaj poseduje ekran osetljiv na dodir tako da je rukovanje kao i sam proces popisa vrlo jednostavan.

Popis osnovnih sredstava

Kako se vrši popis osnovnih sredstava

Kreiranje i postavljanje
RFID nalepnica

Najpre se vrši štampanje nalepnica automatskim izborom osnovnih sredstava iz centralne baze preko RFID Print Engine-a

Za kreiranje nalepnica i inicijalni upis koristi se RFID printer/encoder tako da se potrebne RFID nalepnice unapred pripreme i u potpunosti su spremne za postavljanje (tagovanje) osnovnih sredstava. 

Nalepnice naravno poseduju i „human readable“ informaciju odštampanu na samoj nalepnici pri čemu se isti sadržaj nalazi zapamćen i u RFID čipu. 

Očitavanje prostorije

Proces popisa započinje izborom popisne komisije i datuma popisa a nastavlja se očitavanjem RFID nalepnice prostorije. 

Svaka prostorija označena je RFID tagom koji sadrži jedinstvene podatke prostorije kao što su lokacija, broj prostorije i drugi podaci po zahtevu korisnika. 

Sva sredstva popisana u trenutnoj prostoriji biće automatski pridružena toj prostoriji a očitavanjem nalepnice nove prostorije automatski počinje sa pridruživanjem osnovnih sredstava novoj prostoriji.

Očitavanje osnovnog sredstva

Zatim se redom očitavaju nalepnice osnovnih sredstava. 

Svako osnovno sredstvo takođe je označeno RFID nalepnicom osnovnog sredstva koja sadrži inventarni broj, nomenklaturu, opis i status osnovnog sredstva a takođe je moguće upisati i id broj zaposlenog koji duži predmetno sredstvo. 

U slučaju nemogućnosti očitavanja iz bilo kog razloga dozvoljen je i ručni unos. U slučaju neslaganja očitanih podataka iz bilo kog razloga (nalepnica pogrešno zalepljena) moguća je ispravka podataka zapamćenih u RFID nalepnici na licu mesta. Naravno prethodne dve funkcije zastićene su na taj način što ih može izvršiti samo osoba koja ima odgovarajuću autorizacionu RFID karticu.

Kome je namenjen

Kao što se veliki broj nas i lično uveri kad „poljubi“ vrata prodavnice koja vrši popis, ovaj proces predstavlja veliku muku. U zavisnosti od broja osnovnih sredstava i toga gde se nalaze, broja zaposlenih, postojećih softverskih rešenja, procedura, obima poslovanja… izvođenje popisa može trajati dugo.  Makar deo zaposlenih biće sprečen da adekvatno obavlja redovan posao, a neretko će dovesti do potpunog prekida osnovne delatnosti da bi ova zakonska obaveza bila ispunjena.

Infotech sistem za automatski popis osnovnih sredstava omogućava brzo, efikasno i precizno sprovođenje popisa što je posebno značajno u institucijama i kompanijama koje imaju veliki broj osnovnih sredstava.

Prednosti korišćenja automatskog popisa osnovnih sredstava

zaposleni-ikona

Automatizacijom popisa potreban je manji broj zaposlenih i manje vremena za obavljanje popisa, što dovodi do smanjenja troškova i povećanja produktivnosti zaposlenih.

cekirano-ikona

Korišćenjem RFID tehnologije podaci se prikupljaju brzo i precizno i eliminiše se mogućnost nastanka grešaka.

menadzment-ikona

Precizan uvid o stanju i statusu osnovnog sredstva, amortizacionoj stopi, praćenju zaduženja sredstava prema radniku, lokaciji, organizacionoj jedinici, mestu troška…

zakon_ikona

Dobijanje izveštaja u kratkom roku sa svim potrebnim podacima za popis osnovnih sredstava omogućava bezbolno obavljanje ove zakonske obaveze.

Pošaljite nam upit

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku ovakvog sistema ili ste makar znatiželjni da vidite kako sistem radi, doći ćemo kod Vas i bez ikakvih obaveza prezentovati kompletan sistem.

Prezentaciju možete zakazati putem KONTAKT forme, a mi Vas pozivamo da kompletan sistem vidite na delu i u prostorijama naše kompanije.

Komponente i-Nventory sistema

Infotech Studio sistem za automatski popis osnovnih sredstava sastoji se od više hardverskih i softverskih elemenata. 

i-Nventory programski paket

Za upravljanje popisom osnovnih sredstava razvijen je poseban PopisOS Lancher u sklopu koga se mogu naći sledeće aplikacije.

Evidencija osnovnih sredstava

Aplikacija za evidenciju osnovnih sredstava predstavlja centralnu aplikacija u sistemu za popis osnovnih sredstava. Svi podaci se upisuju u bazu podataka.

Pomoću nje mogu se vršiti sledeće operacije nad osnovnim sredstvima:

  • ručni unos,
  • izmena,
  • masovni uvoz,
  • izvoz,
  • zaduživanja i razduživanja osnovnih sredstava prema
   • lokaciji,
   • radniku,
   • organizacionim jedinicama i
   • mestu troška.

Takođe se mogu vršiti i sve potrebne operacije nad kategorijama:

 • lokacije
 • radnici
 • organizacione jedinice
 • mesta troška
 • nomenklature
 • popisne komisije

Iz ove aplikacije se vrši i priprema šifarnika za handheld uređaj.

Popisi

Aplikacija popisi služi za:

 • preuzimanje svih prethodno generisanih popisnih listi (po komisijama)
 • pregled popisnih listi po osnovnim sredstvima koja su
  • prihvaćena
  • odbačena
  • neodređena
  • viškovi
  • manjkovi
  • promenjene lokacije
 • ručne ispravke popisnih listi
 • konsolidacija popisnih listi
 • štampanje i eksportovanje konačne popisne liste

Popisne komisije

Aplikacija za popisne komisije pokreće se nakon što smo kreirali novi popis u aplikaciji Popisi.

Pomoću aplikacije se vrši:

 • dodavanje / izmena popisne komisije
 • odabir članova popisne komisije,
 • preuzimanje popisnih listi sa handheld uređaja
 • generisanje šifarnika popisnih komisija
 • zaključavanje popisnih komisija
 • štampanje popisnih listi
 • grupisanje listi sa popisnim komisijama
 • grupisanje zapisa

Popis OS V3 za handheld

Popis OS V3 je aplikacija koja se nalazi na samom handheld uređaju kojim se vrši popis. 

Osnovne funkcije programa predstavljaju u stvari funkcije kojima se obavlja sama procedura automatskog popisa osnovnih sredstava.

RFID PrintEngine

Za štampanje i kodiranje RFID nalepnica koristi se štampač Zebra ZD500R

Za upravljanje ovim, kao i mnogim drugim štampačima ovog proizvođača, razvijena je posebna aplikacija RFID PrintEngine.

Korisnici našeg sistema za popis osnovnih sredstava

Preuzmite brošuru za više informacija

Preuzmite našu brošuru da saznate više o funkcionisanju sistema, njegovim karatkeristikama i detaljnim tehničkim specifikacijama.