Pozovite nas: +381 18 205244

Evidencija radnog vremena

Više od polovine kompanija pogođeno je krađom radnog vremena, bilo da je u pitanju kašnjenje u dolasku na posao, odlazak sa posla ranije, ili česte i duže pauze od predviđenih. Prosečan radnik može svom poslodavcu ukrasti od pola sata pa do 5 sati radnog vremena nedeljno za koje će biti plaćen, što dovodi do potencijalno više desetina hiljada ili miliona dinara uvećanog rashoda godišnje u zavisnosti od veličine kompanije.

Ukoliko vaša kompanija plaća zaposlene po satu, onda znate koliko je bitno voditi preciznu i tačnu evidenciju o broju radnih sati. Ovo može predstavljati izazov, i u prošlosti je ovakva evidencija stvarala veliko opterećenje za službu ljudskih resursa, međutim, razvoj novih tehnologija omogućio je i nova rešenja na ovom polju, jedno od njih predstavlja sistem za evidenciju radnog vremena.

i-Time

Evidencija radnog vremena

Sistem za evidenciju radnog vremena je u potpunosti baziran na RFID tehnologiji te LAN i WiFi mrežnoj komunikaciji predstavlja moderno rešenje za sakupljanje informacija o dolascima i odlascima radnika sa posla.

U osnovi sistema su terminali za očitavanje RFID kartica koji mogu da rade autonomno ili u vezi sa centralnim serverom. Obezbeđeno je čuvanje informacija na svakom terminalu posebno kao i automatsko ili po zahtevu slanje prikupljenih informacija centralnom serveru. Terminali za registraciju imaju mogućnost rada u IN, OUT ili auto detect režimu rada a istovremeno mogu biti korišćeni i kao terminali za kontrolu pristupa.

Mogućnost prijave unosom šifre ili PIN koda u slučaju gubitka RFID kartice. Uređaj sa integrisanom kamerom obezbeđuje snimanje fotografije prilikom svake prijave.

Evidencija radnog vremena - Prijava dolaska na posao
Program za evidenciju radnog vremena

Sistem omogućava prikupljanje podataka sa svih udaljenih terminala jednim klikom miša i automatsko kombinovanje dobijenih podataka sa podacima o predviđenom i ostvarenom radnom vremenu, prekovremenom ili noćnom radu itd.

U kombinaciji sa HRSC (Human Resources and Salary Calculation) SW moguće je automatizovati od početka do kraja proces evidencije radnog vremena, godišnjih odmora, odsustva s posla, obračun ličnih dohodaka radnika zaključno sa štampanjem virmana, rekapitulacija, OD i OPJ obrazaca pa sve do kreiranja godišnjeg M4 obrasca.

Sistem pruža mogućnost eksportovanja podataka za druge aplikacije kao što su obračun ličnih dohodaka i slično te štampanje velikog broja dnevnih ili mesečnih izveštaja.

Kome je namenjen

Praćenje prisustva i evidencija radnog vremena od ključne je važnosti za sve organizacije, bez obzira na njihovu veličinu, delatnost, ili metode koje koriste za određivanje plata zaposlenih. Bilo da je u pitanju organizacija sa par zaposlenih ili veliki sistem sa više hiljada zaposlenih postojanje automatizovane evidencije radnog vremena može pomoći organizacijama u svim industrijama da uštede novac i povećaju efikasnost svojih službi.

Prednosti korišćenja sistema za evidenciju radnog vremena

smanjenje_troskova_ikona

Višestruko smanjuje administrativne troškove i vreme potrebno za izradu obračuna zarada zaposlenih

menadzment-ikona

Daje precizan uvid u evidenciju prisustva i odsustva zaposlenih i tačno vreme dolazaka i odlazaka sa posla

ikona-sat

Vodi poštovanju radnog vremena od strane zaposlenih, smanjujući broj kašnjenja i prevremene izlaske sa posla.

rfid-id-kartica-ikona

Brzo i precizno evidentiranje prisutnosti zaposlenih korišćenjem beskontakte RFID tehnologije

zadovoljstvo kupaca

Automatizacijom vođenja evidencije radnog vremena eliminiše se mogućnost nastanka ljudskih grešaka u obračunu radnih sati i zarada

idcard-icon

Kompatabilan sa sistemom kontrole pristupa, može se koristiti i kao terminal za kontrolu pristupa osoblja

Pošaljite nam upit

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku ovakvog sistema ili ste makar znatiželjni da vidite kako sistem radi, doći ćemo kod Vas i bez ikakvih obaveza prezentovati kompletan sistem.

Prezentaciju možete zakazati putem KONTAKT forme, a mi Vas pozivamo da kompletan sistem vidite na delu i u prostorijama naše kompanije.

Komponente sistema za evidenciju radnog vremena

Infotech Studio sistem za evidenciju radnog vremena čine hardverski i softverski elementi.

Korisnici našeg sistema za evidenciju radnog vremena

Dom zdravlja Niš

Preuzmite brošuru za više informacija

Preuzmite našu brošuru da saznate više o funkcionisanju sistema, njegovim karatkeristikama i detaljnim tehničkim specifikacijama.