i-Vision - Machine Vision

Machine Vision je sposobnost mašine da vidi i na osnovu toga donese određenu odluku.

Machine Vision predstavlja zaokružen sistem počevši od detektovanja objekta, osvetljavanja i fotografisanja objekta, obradu i analiza slike, upoređivanje sa zadatim kriterijumama, donošenje odluke i prikazivanje rezultata.

Ova tehnologija se koristi za automatsku kontrolu, merenje, navođenje, identifikaciju. Za razliku od radnika na proizvodnim linijama koji vrše kontrolu vizuelnim pregledanjem kako bi ocenili kvalitet izrade, Machine Vision sistemi koriste specijalan hardver i softver koji omogućavaju da se ova aktivnost obavlja mnogostruko brže i kvalitetnije. Kontrola putem Machine Vision sistema igra važnu ulogu u postizanju najvišeg stepena kontrole kvaliteta u proizvodnji, i vodi smanjenju troškova kompanije i osiguranju visokog nivoa zadovoljstva krajnjih korisnika.

i-Vision

Machine Vision sistem

Infotech studio i-Vision sistem baziran je na Machine Vision tehnologiji, razvija se nameski i prilagođen je specifičnim potrebama svake kompanije. 

Primer i-Vision sistema na slici služi za automatsko očitavanje oznaka na kablovima i prepoznavanje i uparivanje kablovskih papučica sa zadatim uzorcima.

Najčešća primena

  • detekcije grešaka (kontaminacija, ogrebotine, naprsline, diskoloracija…),
  • pozicioniranje (provera pozicije i orijentacije delova objekta),
  • identifikaciju (skeniranje barkoda, OCR),
  • verifikaciju (ispravnosti pakovanja, provera kvaliteta štampe, ožičenja kablova, montaže PCB-a…)
  • merenje (precizno merenje osigurava da su dimenzije objekta i eventualna odstupanja u okviru definisanih granica)…

Mogućnosti sistema

i-Vision sistem može vršiti očitavanje različitih vrsta kodova, od običnih kodnih oznaka na ambalažama, do očitavanja 1D barkodova, 2D DataMatrix i QR kodova.

Korišćenjem OCR tehnologije optičkog prepoznavanja znakova sistem može očitati i tekstualne zapise.

Poseduje sposobnost prepoznavanja oblika.

Komponente sistema

i-Vision sistem je opremljen kamerama visoke rezolucije i u svom radu koristi kvalitetne i pouzdane industrijske računare visokih performansi, dizajnirane za rad u posebnim uslovima  koji zadovoljaju standarde za rad u fabričkim okruženjima.

Za funkcionisanje svakog i-Vision sistema razvija se odgovarajući softver prilagođen nameni sistema..

i-Vision Software

Za funkcionisanje svakog i-Vision sistema razvija se odgovarajući softver prilagođen njegovoj nameni.

Kome je namenjen

Machine Vision se prvenstveno koristi u proizvodnim procesima, ali svoju primenu sve češće nalazi i u drugim oblastima kao moćan i ekonomičan način implementacije automatske kontrole kvaliteta. Čak i pri velikim brzinama i strogim zahtevima za preciznošću, sistem omogućava 100% nadgledanje proizvedenih proizvoda i postaje ključna tehnologija koja jača konkurentsku prednost kompanija koje je koriste.

Svoju primenu najčešće nalazi u:

Farmaceutskoj industriji

Prehrambenoj industriji i pakovanju hrane

Automobilskoj industriji

Elektronskoj industriji

Proizvodnom mašinstvu

Štamparskoj industriji

Navođenju robota

Poštanskim uslugama…

Prednosti korišćenja Machine Vision Sistema

cekirano-ikona
100% kontrola u proizvodnji

Umesto uzorkovanja nasumičnih proizvoda, Machine Vision sistem može biti korišćen za proveru svakog proizvoda u proizvodnom procesu

clock
Neprekidan rad

S obzirom na to da se mašina ne umara kao čovek, sistem može biti korišćen 24/7 bez prekida

speed
Brzina

Machine Vision može izvršiti više stotina provera svakog minuta, mnogo brže od bilo kog čoveka

consistent
Konzistentnost

Machine Vision eliminiše subjektivnost radnika, tako da je svaki predmet obrađen prema istim kriterijumima i pravilima svaki put

smanjenje-troskova
Smanjenje troškova

Usled neprekidne kontrole, proizvodi sa greškom se identifikuju i otklanjanju odmah što vodi smanjenju nastanka dodatnih troškova

zadovoljstvo-kupaca
Zadovoljstvo kupaca

Kontrola svih proizvoda omogućava da do krajnjih korisnika stignu samo provereni proizvodi bez greške

Pošaljite nam upit

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku Machine Vision sistema prilagođenog potrebama vaše kompanije ili ste makar znatiželjni da detaljnije saznate sve mogućnosti primene, možemo Vam, bez ikakvih obaveza, prezentovati kompletan sistem.

Prezentaciju možete zakazati putem KONTAKT forme.