Pozovite nas: +381 18 205244

i-Vision – Machine Vision

i-Vision

Machine Vision sistem

Infotech studio i-Vision sistem baziran je na Machine Vision tehnologiji, razvija se nameski i prilagođen je specifičnim potrebama svake kompanije. 

Primer i-Vision sistema na slici služi za automatsko očitavanje oznaka na kablovima i prepoznavanje i uparivanje kablovskih papučica sa zadatim uzorcima.

Infotech QMS

Sistem za upravljanje redovima čekanja

i-QMS je savremeni prozivni sistem baziran na visoko pouzdanim industrijskim računarima sa jedne i „high end“ software-skim rešenjima sa druge strane.

Pružajući izuzetan konfor u radu, uz jednostavno korišćenje i bez narušavanja postojećeg informacionog sistema korisnika, omogućiće vam da pretrpane čekaonice uredite po svim svetskim standardima a da vaši zaposleni budu resterećeni gužve i posvećeni svom poslu.

i-QMS – Prozivni sistemi

i-Nventory –
Automatski popis osnovnih sredstava

i-Nventory

Automatski popis osnovnih sredstava

Sistem za automatski popis osnovnih sredstava i-Nventory baziran je na handheld uređaju u koji je ugrađen RFID čitač. Umesto RFID čitača moguće je koristiti i bar-kod čitač u kom slučaju se umesto RFID tagova koriste bar-kod nalepnice. Uređaj poseduje ekran osetljiv na dodir tako da je rukovanje kao i sam proces popisa vrlo jednostavan.

i-Canteen

Sistem za poručivanje obroka

i-Canteen predstavlja automatizovan sistem za poručivanje obroka, dizajniran da olakša poručivanje i pripremu obroka za zaposlene, smanji administrativne poslove vezane za nabavku hrane i naplatu obroka, i eliminiše neracionalno trošenje hrane.

Integrisani RFID sistem beleži evidenciju prisutnosti i pruža podatke o tačnom broju potrebnih obroka što povećava produktivnost osoblja, kvalitet usluge i vodi smanjenju troškova.

i-Canteen – Sistem poručivanja obroka u kantini