Pozovite nas: +381 18 205244

RFID
Radio Frekventna IDentifikacija

RFID – Radio Frekventna IDentifikacija (engl. Radio Frequency IDentification) predstavlja još uvek najnoviju tehnologiju za identifikaciju robe, ljudi i životinja beskontaktnom metodom. Radi se naime o prenosu informacija između RFID čipa sa jedne i RFID čitača sa druge bežičnim putem. Osmišljena u početku kao zamena za barkodove u odnosu na koji ima bezbroj prednosti, doživela je u ovom milenijumu neverovatnu ekspanziju i primenu u svim sferama života.

Kartice

Ulaznice / papirne kartice

RFID Nalepnice i labele

RFID Privesci

RFID Narukvice

RFID Tagovi

RFID Čitači

RFID Prenosivi uređaji

RFID Štampači

Počev od 1999 pa sve do danas, sakupili smo 20 godina iskustva u radu sa RFID tehnologijom, za to vreme prošli smo dug i zanimljiv put na implementaciji RFID sistema za različite namene. Koristeći skoro sve raspoložive vrste RFID čipova počev od najrasprostranjenijih LF, HF i UHF pa sve do 2,4GHz i primenili ih u najrazličitijim projektima od evidencije radnog vremena, označavanja vojničkih uniformi, preko transporta krvnih komponenti, kontrole pristupa do skoro svih oblasti gde je ova tehnologija primenljiva.

Naša rešenja zasnovana na RFID tehnologiji

Ovde Vam predstavljamo neka od već realizovanih rešenja ali i neke od tekućih projekata. 

S pravom kažemo da Vam možemo ponuditi originalno i funkcionalno rešenje bazirano na RFID tehnologiji a u potpunosti prilagođeno Vašim zahtevima. Ono sto smatramo našom prednošću jeste upravo adaptacija svih postojećih rešenja zahtevima korisnika.

Uz sve ovo napominjemo da možemo puno više od onoga sto je moguće postaviti na jednoj internet prezentaciji.

Evidencija radnog vremena - Prijava dolaska na posao

i-ACS

Evidencija radnog vremena i Kontrola pristupa

i-canteen Sistem poručivanja obroka

i-Canteen

Sistem poručivanja obroka u kantinama.

i-Nventory

Automatski popis osnovnih sredstava